MBA Zhejiang University - School of Management
China - Far East Asia
General Management
10

Zhejiang University - School of Management
MBA

REQUEST INFO
Program Director : Mr. Yongyi SHOU
Ms. Chao CHEN
Logo Zhejiang University - School of Management
Zhejiang University - School of Management
Zhejiang University - School of Management
Rm.303 School of Management, Zhejiang University
Hangzhou,China
310058

Key icons

Additional information / brochure

Video interview with the program director

Request info / Application

School / Program Informations